Barangan dan Perkhidmatan

Jualan dan Pembekalan

Jenis-jenis perkhidmatan jualan dan pembekalan yang kami tawarkan; runcit, borong dan pengedaran

Runcit

Jualan dan pembekalan bahan, struktur, perabot, mesin, perkakasan, peralatan, kelengkapan, aksesori atau alat ganti keluli tahan karat secara runcit untuk Niaga-Ke-Pengguna (B2C)

Borong

Jualan dan pembekalan bahan, struktur, perabot, mesin, perkakasan, peralatan, kelengkapan, aksesori atau alat ganti keluli tahan karat secara pukal untuk Niaga-Ke-Niaga (B2B)

Ejen Jualan/Pengedaran

Perkhidmatan sebagai ejen jualan/pengedaran kepada pengilang barangan keluli tahan karat

Kejuruteraan

Jenis-jenis perkhidmatan kejuruteraan yang kami tawarkan; kejuruteraan perindustrian, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan bekalan kejuruteraan

Kejuruteraan Perindustrian

Perkhidmatan menjalankan kerja am ke atas barangan keluli tahan karat untuk proses perindustrian

Kejuruteraan Awam

Perkhidmatan menjalankan kerja am ke atas barangan keluli tahan karat untuk infrastruktur

Kejuruteraan Mekanikal

Perkhidmatan menjalankan kerja am ke atas barangan keluli tahan karat untuk mesin-mesin

Bekalan Kejuruteraan

Perkhidmatan membekal bahan, struktur, perabot, mesin, perkakasan, peralatan, kelengkapan, aksesori atau alat ganti keluli tahan karat untuk proses kejuruteraan

Reka Bentuk

Jenis-jenis perkhidmatan reka bentuk yang kami tawarkan; lukisan kejuruteraan, reka bentuk kejuruteraan dan bekalan reka bentuk

Lukisan Kejuruteraan

Perkhidmatan melukis atau membuat lukisan teknikal untuk barangan keluli tahan karat

Reka Bentuk Kejuruteraan

Perkhidmatan mengkaji, mereka bentuk, membuat prototaip, menguji dan membangunkan barangan keluli tahan karat

Bekalan Reka Bentuk

Perkhidmatan membekal bahan, struktur, perabot, mesin, perkakasan, peralatan, kelengkapan, aksesori atau alat ganti keluli tahan karat untuk proses reka bentuk kejuruteraan

Pembuatan

Jenis-jenis perkhidmatan pembuatan yang kami tawarkan; fabrikasi tempahan khas, pembuatan peralatan/reka bentuk asli (OEM/ODM) dan bekalan pembuatan

Fabrikasi Tempahan Khas

Perkhidmatan memfabrikasi barangan keluli tahan karat mengikut pesaran unik pengguna menggunakan proses seperti penebukan, pericihan, penakikan, pembengkokan, penggelekan, pemotongan laser, pengimpalan laser atau pengukiran laser

Pembuatan Peralatan/Reka Bentuk Asli (OEM/ODM)

Perkhidmatan membuat barangan keluli tahan karat OEM/ODM

Bekalan Pembuatan

Perkhidmatan membekal bahan, struktur, perabot, mesin, perkakasan, peralatan, kelengkapan, aksesori atau alat ganti keluli tahan karat untuk proses pembuatan

Penyenggaraan, Pembaikan dan Pengendalian (MRO)

Jenis-jenis perkhidmatan MRO yang kami tawarkan; penyenggaraan, pembaikan, pengendalian/pembaikpulihan dan bekalan MRO

Penyenggaraan

Perkhidmatan menyenggara barangan keluli tahan karat mengikut masa/keperluan/kontrak

Pembaikan

Perkhidmatan membaiki barangan keluli tahan karat mengikut masa/keperluan/kontrak

Pengendalian/ Pembaikpulihan

Perkhidmatan mengendali atau membaik pulih barangan keluli tahan karat mengikut masa/keperluan/kontrak

Bekalan MRO

Perkhidmatan membekal bahan, struktur, perabot, mesin, perkakasan, peralatan, kelengkapan, aksesori atau alat ganti keluli tahan karat untuk proses MRO